Spiskovi igrača po ekipama za turnir na Bledu

U8 Black

1. Spalević Alek

1. Stamatović Lazar
2. Dukić Jakša
3. Batanjac Una
4. Mihajlović Uroš
5. Simić Momčilo
6. Gabrijel Francisko
7. Stefanović Boško
8. Veselinovic Luka
9. Bodiš Dunja 

 

U8 White

1. Lucić Novak

1. Ilić Aleksej
2. Marković Lazar
3. Galović Matija
4. Vidaković Boško
5. Jancić Ognjen
6. Vidić Zoja
7. Kukolj Ivan
8. Begović Milovan
9. Evgenije Bratieniev
10. Denis Bratieniev
11. Petrović Jakša
12. Kukolj Vanja

 

U10 Black

1. Milenković Mihailo

1. Sredanović Vidak
2. Jovicić Mihailo
3. Slović Mateja
4. Stankovski Maxim
5. Borlja David
6. Batanjac Uroš
7. Banzić Bogdan
8. Milovanović Dejan
9. Mitrović Vuk
10. Gavrić Marko
11. Damnjanović Nikola
12. Šmakić Marko

 

U10 White

1. Ilić A.

1. Folić Mihajlo
2. Arsić Ognjen
3. Čizmić Antonije
4. Martinović Ognjen
5. Chernenko Anreja
6. Damnjanović Filip
7. Radonjić Oliver
8. Čupić Goran
9. Spalević Viktor
10. Petrović Vuk
11. Štrubel Pavle
12. Demkin Danilo